Členovia komunity

Change for Slovakia je komunita úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania a cítia, že chcú pre Slovensko urobiť ešte niečo viac.

Členovia komunity podporujú fungovanie nimi vybraného účastníka programu Teach for Slovakia symbolickým finančným a časovým príspevkom. Naši účastníci majú veľký líderský potenciál. Dva roky pôsobia ako učitelia v náročnom prostredí a svojou intenzívnou prácou menia životy detí. Náhľad do školstva využívajú v ďalších kariérach napr. v školstve, v politike či v biznise pre rozbeh potrebných systémových zmien.

Vyhľadať medzi členmi:

Stačí uviesť jeden údaj. Nezabudnite použiť diakritiku.

Ludmila Zajková

Líder Inovačného centra v Železničnej spoločnosti Slovensko

Globálna podpora vzdelávania a gramotnosti národa sa prenáša vzájomne a pôs …

Marek Skysľak

Coca-Cola Hellenic, Obchodný riaditeľ

Na príklade svojich detí vidím, že správny vzdelávací systém, prístup školy …

Igor André

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, projektový manažér

Pretože vzdelávanie v tom najširšom zmysle slova má najväčší potenciál pre …

Kamil Kubík

Košický samosprávny kraj - referent

Veľmi si vážim prácu celého tímu, ktorý stojí za organizáciou aktivít podpo …

Jozefína Buc

Banking M&A vo Viedni

Školstvo je podľa môjho názoru na Slovensku v zlom až katastrofálnom stave. …

Michal Širochman

Squarepoint Capital, Quant Developer

Každý by mal dostať na začiatku svojho života rovnaké možnosti. Teach for S …

Branko Šefránek

Crystal Research - marketingový prieskum a poradenstvo; spoluzakladateľ spoločnosti, analytik

Na Slovensku sú dlhodobo zanedbávané práve tie oblasti, ktoré sú kľúčové pr …

Veronika Poklembová

ETP Slovensko, projektová koordinátorka/zástupkyňa riaditeľky

Aby všetky deti na Slovensku mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré im …

Erika Matwij

Human Inside, CEO a managing partner

Vnímam, že v školstve je veľký chaos a ten sa prenáša do škôl a cez učiteľo …

Lucia Jonásová

Farmaceutka - Apothecarius

Vzdelávanie musí byť prioritou každej krajiny, pretože jej budúcnosť závisí …

Lenka Kožárova

Vedúca oddelenia Európskych záležitostí KSK

Školstvo je nepochybne hybným motorom spoločnosti. Ak chceme vidieť zmenu v …

Ján Hradský

FBE Bratislava

Nie je to pre mňa inštitucionálna otázka… skôr to vnímam z pohľadu pridan …