Členovia komunity

Change for Slovakia je komunita úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania a cítia, že chcú pre Slovensko urobiť ešte niečo viac.

Členovia komunity podporujú fungovanie nimi vybraného účastníka programu Teach for Slovakia symbolickým finančným a časovým príspevkom. Naši účastníci majú veľký líderský potenciál. Dva roky pôsobia ako učitelia v náročnom prostredí a svojou intenzívnou prácou menia životy detí. Náhľad do školstva využívajú v ďalších kariérach napr. v školstve, v politike či v biznise pre rozbeh potrebných systémových zmien.

Vyhľadať medzi členmi:

Stačí uviesť jeden údaj. Nezabudnite použiť diakritiku.

Michal Širochman

Squarepoint Capital, Quant Developer

Každý by mal dostať na začiatku svojho života rovnaké možnosti. Teach for S …

Branko Šefránek

Crystal Research - marketingový prieskum a poradenstvo; spoluzakladateľ spoločnosti, analytik

Na Slovensku sú dlhodobo zanedbávané práve tie oblasti, ktoré sú kľúčové pr …

Veronika Poklembová

ETP Slovensko, projektová koordinátorka/zástupkyňa riaditeľky

Aby všetky deti na Slovensku mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré im …

Erika Matwij

Human Inside, CEO a managing partner

Vnímam, že v školstve je veľký chaos a ten sa prenáša do škôl a cez učiteľo …

Lucia Jonásová

Farmaceutka - Apothecarius

Vzdelávanie musí byť prioritou každej krajiny, pretože jej budúcnosť závisí …

Lenka Kožárova

Vedúca oddelenia Európskych záležitostí KSK

Školstvo je nepochybne hybným motorom spoločnosti. Ak chceme vidieť zmenu v …

Ján Hradský

FBE Bratislava

Nie je to pre mňa inštitucionálna otázka… skôr to vnímam z pohľadu pridan …

Lucia Gallo

Scrum Master, Agile tréner a Data quality specialist

Kvalitné vzdelanie nemá byť výsadou, má byť právom každého dieťaťa. Vzdelan …

Michal Božík

Psychológ, ambasádor Teach for Slovakia

Mal som možnosť zažiť si program Teach for Slovakia na celé 2 roky ako účas …

Adriana Matulíková

Eyerim, head of logistics & supply chain

Po absolvovaní štúdia učiteľstva som vystúpila zo “školskej bubliny” a nešl …

Peter Bališ

Konzultant, Maxman consultants

Záleží mi osobne na školstve, rozvoji a vzdelaní mladých ľudí, pretože iba …

Tatiana Orglerová

HR riaditelka Knauf Insulation, prezidentka HRcomm

Lebo každý z nás je osobne zodpovený za stav našej spoločnosti v budúcnosti …