Kalendár udalostí

Prehľad aktivít a udalostí v kalendárnom roku 2020/2021

Tešíme sa, že tento rok bude prebiehať v rámci komunity viacero podujatí, na ktorých budete mať možnosť porozprávať sa s účastníkmi programu o ich najnovších zážitkoch, spoznať ďalších členov komunity Change for Slovakia, tak ako aj bližšie nahliadnuť do práce Teach for Slovakia. Konkrétne podujatia s potrebnými informáciami budeme komunikovať bližšie k dátumom udalostí.

V nasledujúcich dňoch nechystáme žiadnu udalosť.