O Teach for Slovakia

Od štartu Teach for Slovakia v roku 2014 sme do školstva pritiahli už 50 mladých lídrov, ktorých sme vybrali z viac ako tisícky prihlásených. Vyštudovali najrôznejšie smery od psychológie, cez manažment, ekonómiu, právo či kybernetiku. Mnohí z nich na špičkových univerzitách v zahraničí, v Prahe, Kodani či Londýne – a cez Teach for Slovakia sa vrátili domov, aby prispeli k zmenám v našom školstve.

Dnes pôsobia v 21 základných školách od Malaciek až po Michalovce v rámci úvodnej 2-ročnej etapy v Teach for Slovakia a už aj v tucte organizácii v štátnom, firemnom a občianskom sektore, kde po 2 rokoch prinášajú osobnú skúsenosť z prostredia škôl a komunít v náročnom prostredí.

Prvé dva roky – práca v roly učiteľa v Základnej škole

V rámci ich úvodného dvoj-ročného pôsobenia v základných školách mala ich práca dopad už na viac ako 5000 detí, keď do ich životov vniesli ako učitelia nové a pre ich budúcnosť zlomové podnety.

Pochvalné slová o ich nasadení v školách pre lepšiu budúcnosť detí a Slovenska je po prvých rokoch počuť z rôznych strán – od riaditeľov škôl, svojich žiakov i od prezidenta republiky.

Image

Sú to úžasní mladí schopní ľudia, majú úžasné nápady a strašne veľa energie, a vedia to prevteliť do činov a takýchto ľudí by som potrebovala na škole viac

Image

Ona nám ukazuje, že vzdelanie je dôležité v živote”

Image

Verím, že Teach for Slovakia dokáže pomôcť školstvu – jednak ukazuje, čo sa dá spraviť s deťmi, jednak nám vychováva novú generáciu lídrov pre školstvo

Prínos programu kvituje aj hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová „Teach for Slovakia má veľký spoločenský význam, pretože je zameraný na vzdelávanie detí so vzdelávacím hendikepom spôsobeným prostredím, v ktorom žijú“. V minulom roku na základe návštev hodín viacerých učiteľov v Teach for Slovakia zaradili našu hodinu medzi príklady dobrej praxe.

Cesty ambasádorov – bojovníkov pre lepšie školstvo s dvojročnou skúsenosťou z terénu

Po 4 rokoch má Teach for Slovakia už prvých 19 ambasádorov – mladých ľudí, ktorí absolvovali dva roky v základnej škole v náročných podmienkach, aby obohatení o túto skúsenosť hľadali spôsoby, ako dokážu meniť školstvo na systémovej úrovni.

Našou ambíciou je vytvoriť komunitu aspoň 500 ambasádorov, ktorí sa budú usilovať naštartovať zmeny v systéme školstva z rôznych pozícii v školách, štátnych inštitúciách, médiách, politike, či biznise.

Podobne, ako je tomu v zahraničí, kde program pôsobí už dlhšie. Napríklad ambasádori programu v USA, sú napríklad za dnes najväčšou sieťou bezplatných súkromných škôl (tzv. „charter schools“) KIPP. Škola KIPP, ktorá sa postupne rozrástla na sieť s viac ako 100 školami založili a vedú práve ambasádori Teach for America. V ich školách, ktoré sú v najviac problémovejších štvrtiach USA, kde väčšina detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, dosahujú v priemere ich absolventi lepšie vzdelávacie výsledky než je národný priemer v „bežných školách“.

Vo Veľkej Británii sa dokonca škola založená ambasádormi programu, ktorá pôsobí v jednej z najchudobnejších štvrtí dostala medzi top 10 škôl s najlepšími vzdelávacími výsledkami v krajine. Tým vytvorila precedens, na základe ktorého už nik nemôže ďalej tvrdiť, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemôžu dosahovať porovnateľné výsledky ako ostatné deti.

Na Slovensku si na výsledky práce ambasádorov ešte budeme musieť pár rokov počkať. Už dnes je o nich veľký záujem v štátnych i neštátnych inštitúciách – prví ambasádori pôsobia napríklad na Ministerstve školstva v roly poradcu štátneho tajomníka, na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity ale aj v neštátných vzdelávacích organizáciách ako Duke of Edinburgh či ETP Slovensko.

Z Plaveckého Štvrtka na Úrad splnomocnenca vlády

Jedným z mladých ľudí, ktorí sa pre Teach for Slovakia rozhodli už v prvom roku je Soňa Koreňová. „Teach for Slovakia vystihuje moju túžbu spraviť niečo pre túto spoločnosť a mať vplyv i na mladšiu generáciu“ povedala v roku 2014 o dôvodoch svojho odvážneho kroku.

V programe Teach for Slovakia Soňa pôsobila najprv v základnej škole v Plaveckom Štvrtku.

„Naučila som sa milovať svet vzdelávania. Vždy mi na vzdelaní a vzdelávaní záležalo, rozdiel bol však v tom, že som sa pozerala len na to svoje. Teraz úprimne túžim po tom, aby aj deti z ťažkých podmienok mali možnosť dostať také vzdelanie, ktoré im v živote bude čo najviac užitočné.“ Hovorí Soňa po 2-ročnej skúsenosti z Plaveckom Štvrtku.

 
Image

O svojich skúsenostiach zo života učiteľky rozprávala Soňa Koreňová na slávnostnom otvorení druhého ročníka Teach for Slovakia

 

Pôvodne bola jej kariéra nasmerovaná inak. Študovala politológiu v Trnave a do prvého ročníka Teach for Slovakia sa pridala ako čerstvá absolventka.

Dvojročná práca v základnej škole v Plaveckom Štvrtku ju však naštartovala novým smerom. Dnes pracuje na Úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, kde sa sústredí na vzdelávanie a mentoring stredoškolákov

V rámci práce na úrade však nestratila ani kontakt so svojimi žiakmi z Plaveckého Štvrtka. Minulý rok so svojím partnerom založili občianske združenie, ktoré dnes pokrýva už viaceré aktivity zamerané na mladých Rómov v okolí Bratislavy.   „Vyvinulo sa to postupne. Na mojej triede deviatakov som videla, ako sa trápia s prechodom na strednú školu. V ich kontexte bolo veľkým úspechom, že sa vôbec rozhodli pre ďalšie štúdium. Tešilo ma to a nechcela som ich v tom nechať samých.“

Vďaka dvom rokom v Teach for Slovakia v základnej škole poznala svojich žiakov a prostredie, z ktorého pochádzajú, a tak následne vedela vytvoriť mentoringový program šitý presne na ich mieru. Viacerí jej žiaci dnes naďalej pokračujú na stredných školách, ďalší pomáhajú v komunite a svojej základnej škole.

Pre majoritu na Slovensku je základné vzdelanie obyčajný štandard. Pre deti zo znevýhodneného a málo podnetného prostredia, je to práve bod, kde sa ich šance na úspech v živote môžu výrazne zvýšiť, alebo padnúť na minimum. Soňa a ďalší mladí lídri z Teach for Slovakia sa svojou prácou v škole a aj mimo nej, snažia prinášať potrebné zmeny do systému každý deň, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.