Koho podporujeme

Mladí lídri sú talentovaní ľudia, pre ktorých je líderstvo viac ako len zručnosti potrebné k vedeniu tímov. Ich líderstvo je založené na ochote obetovať sa vyšším cieľom, nezištne sa vzdať niečoho v prospech iných a preberať zodpovednosť aj za veci, ktoré sme nespôsobili. Preto sa rozhodli prihlásiť sa do programu Teach for Slovakia, kde prešli náročným výberovým konaním a prinášať zmeny do životov detí, svojich tried v školách a komunít, v ktorých dva roky pôsobia ako učitelia.

Pridajte sa do komunity Change for Slovakia, v ktorej sa spolu  usilujeme o zmenu školstva, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. Podporujte počas 2 rokov mladého lídra z Teach for Slovakia v jeho práci na zmenách v škole aj mimo nej aspoň symbolickým 1 % vášho príjmu a jedným stretnutím.

Zuzana Bendíková

Zuzana študovala Európske štúdiá v Čechách, v Nemecku a v Dánsku. Kultúry chcela spoznávať aj počas prázdnin, preto sa vybrala pracovať na Island a uč …

Matúš Borš

Je začínajúci dopravný inžinier, projektant, ktorý sa už viac ako osem rokov angažuje vo voľnom čase v mládežníckom stredisku u Saleziánov v Petržalke …

Michaela Danišová

Po siedmich rokoch strávených v zahraničí sa rozhodla vrátiť tam kde by jej dopad mohol byť najväčší, späť domov. Rodáčka z Martina, absolvoventka štú …

Anna Dušenková

Pochádza z Prešova, päť rokov žila v Londýne, kde vyštudovala bakalára v Európskych štúdiách na University College London a rozvojový manažment na Lon …

Kristína Fedáková

Vyštudovala jednoodborovú angličtinu na KU v Ružomberku a magisterský stupeň v odbore Anglický jazyk v odbornej komunikácii dokončila na Filozofickej …

Jano Horváth

Úspešne ukončil päťročné štúdium Informatiky na University of Edinburgh diplomovkou o algoritmoch ktoré real-time “nahrávajú myšlienky” priamo v mozgu …

Anna Iskrová

Za to, kde dnes je, vďačí hlavne tomu, kde a komu sa narodila. Mala šťastie a chce ho dopriať aj ostatným. Ako dobrovoľník pomáhala utečencom v srbsko …

Radka Komžíková

Vyštudovala Rozhlasovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Janáčkovej akadémii múzických umění v Brne, ktoré síce miluje, ale cíti potrebu a zod …

Paulína Kožuchová

Paulína študovala jazyky a literatúru na Cambridgei a neskôr v Toronte, kde sa zamerala na slavistiku. Rok strávila aj v Rusku štúdiom na divadelných …

Petra Krajňáková

Po štúdiu personálneho manažmentu sa rozhodla pre kariéru v oblasti medzinárodných vzťahov. Pracovala 4 roky so slovenskými a zahraničnými študentmi a …

Veronika Machová

Veronika, prezývaná Veve, je čerstvá absolventka Fakulty aplikovaných jazykov na EUBA. Veronika nevie len tak obsedieť na stoličke a tak, ako popri št …

Mária Mydliarová

Rada spája ľudí, ich jedinečné schopnosti, aby spolu vytvárali harmonický celok. Pochádza z Liptovskej Lúžnej, kde spolu s partiou ľudí organizujú od …

Nikola Polláková

Vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a histórie. Bakalárske štúdium absolvovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a magisterské n …

Peter Rášo

V živote sa zameral na techniku a skúmanie toho, ako svet funguje. Úspešne vyštudoval automatizáciu a kybernetiku na univerzite v Brne. Absolvoval zah …

Eva Schmidtová

Je absolventkou odboru Kulturológia UKF v Nitre. Za najdôležitejší úspech vo svojom osobnom, ale i profesijnom živote považuje uvedomenie si dôležitos …

Peter Šinály

Rodený Bratislavčan, no doma sa cíti na mnohých miestach na Slovensku. Študoval politické vedy na Viedenskej Univerzite. Počas štúdia veľa cestoval, p …

Daniela Sochorová

Učiť chcela väčšinu svojho života. Študovala učiteľstvo matematiky a anglického jazyka na UPJŠ v Košiciach. Motivovali ju k tomu pozitívne vzory učite …

Martina Vargová

Je absolventkou Právnickej fakulty UK. Počas vysokej školy bola členkou AIESEC, vyskúšala si tak viaceré oblasti od ľudských zdrojov po organizovanie …

Adriana Zarembová

Pochádza z malej obce pri Humennom. Študovala Interkultúrnu komunikáciu a cudzie jazyky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde úspešne dokončila …