Koho podporujeme

Mladí lídri sú talentovaní ľudia, pre ktorých je líderstvo viac ako len zručnosti potrebné k vedeniu tímov. Ich líderstvo je založené na ochote obetovať sa vyšším cieľom, nezištne sa vzdať niečoho v prospech iných a preberať zodpovednosť aj za veci, ktoré sme nespôsobili. Preto sa rozhodli prihlásiť sa do programu Teach for Slovakia, kde prešli náročným výberovým konaním a prinášať zmeny do životov detí, svojich tried v školách a komunít, v ktorých dva roky pôsobia ako učitelia.

Pridajte sa do komunity Change for Slovakia, v ktorej sa spolu  usilujeme o zmenu školstva, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. Podporujte počas 2 rokov mladého lídra z Teach for Slovakia v jeho práci na zmenách v škole aj mimo nej aspoň symbolickým 1 % vášho príjmu a jedným stretnutím.

Katarína Cabanová

Katarína pochádza z Veľkého Krtíša, dvojjazyčnej oblasti, vďaka čomu hovorí po maďarsky. Študovala na Technickej univerzite v Košiciach študijný progr …

Rado Chalupka

Rado pochádza z Martina, vyštudoval manažment, financie a ekonomickú teóriu v Bratislave, Maastrichte a Prahe. Po dvanástich rokoch profesionálnej skú …

Martina Deliová

Martina pochádza z Košíc a takmer dvadsať rokov pracovala v korporátnom prostredí. Tam sa dostala k dobrovoľníctvu, pri ktorom už ostala. Učila deti v …

Veronika Durčáková

Veronika pochádza z Oravy, z obce Zákamenné. Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a telesnej výchovy v Banskej Bystrici. Počas štúdia …

Eva Dušeková

Eva pochádza z Rimavskej Soboty. Získala magisterský titul na Katedre biochémie a titul RNDr. na Katedre biofyziky počas štúdia prírodných vied na Uni …

Martin Hodničák

Martin pochádza zo Sniny a vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas celého trvania štúdii sa angažoval na …

Ján Hudáček

Jano je vyštudovaný učiteľ dejepisu a filozofie (Filozofická fakulta UK, Bratislava). Pochádza z Dolného Zemplína. Po škole ho živila kreatíva a marke …

Petra Kozáková

Petra pochádza z okresného mesta Tvrdošín na Orave. Na gymnáziu viedla študentský parlament a vo svojom voľnom čase tancovala a spievala vo folklórnom …

Tomáš Kudla

Tomáš pochádza z Považskej Bystrice. Celé detstvo bol vychovávaný jedným rodičom so zdravotným znevýhodnením, vďaka čomu sa musel naučiť, čo znamenajú …

Michaela Maličká

Miška študovala učiteľstvo histórie a slovenčiny na UK v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na University College London, kde sa ve …

Petra Nečasová

Petra, pôvodom z Bratislavy, vyštudovala regionálny rozvoj a správu na Masarykovej univerzite v Brne. Po študijných a pracovných pobytoch v USA, Nemec …

Mário Palšovič

Mário je rodený Piešťanec a vyštudoval Verejnú ekonomiku a služby na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Po troch rokoch strávených na pozícii …

Petra Pitoňáková

Petra študovala na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odkiaľ aj pochádza. Jej všestrannosť, neposednosť a túžba napredovať jej ned …

Erika Rindošová

Erika pochádza z malej dedinky pri Prešove. Po ročnej misii na Luníku IX., ktorú absolvovala hneď po strednej škole, prišla študovať do Bratislavy. Vz …

Anna Rosinová

Anna je rodená Bratislavčanka. Časť svojho detstva vnímala učiteľov ako veľký vzor. Postupom času ale nadobudla pocit, že stať sa učiteľom je málo. Úp …

Katarína Ružičková

Katarína pochádza z Bratislavy, odkiaľ hneď po strednej škole ušla spoznávať svet. Jej alma mater je Masarykova univerzita v Brne, kde vyštudovala nór …

Adam Šimončič

Adam pochádza z Bratislavy. Študoval klasický spev na konzervatóriu, ale jeho záľuba vo veciach verejných ho nakoniec priviedla k štúdiu medzinárodnýc …

René Skácal

René je absolventom odboru psychológie na UK v Bratislave. Je rodák z Oravy, ale doma sa cíti všade, kde ho čakajú nové zážitky a výzvy. Počas svojho …

Slávka Sláviková

Slávka pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Už počas štúdia psychológie sa venovala deťom z rôznych zázemí – ako športová trénerka v krasokorčuliarskej prí …

Lenka Šubová

Vyrástla vo veľkej veselej blonďavej rodine na krásnom Liptove. Od prvej triedy základnej školy snívala o tom, že sa raz stane učiteľkou, ktorá bude i …