Change for Slovakia je komunita úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania a cítia, že chcú pre Slovensko urobiť ešte niečo viac.

Členovia komunity podporujú fungovanie nimi vybraného účastníka programu Teach for Slovakia symbolickým finančným a časovým príspevkom. Naši účastníci majú veľký líderský potenciál. Dva roky pôsobia ako učitelia v náročnom prostredí a svojou intenzívnou prácou menia životy detí. Náhľad do školstva využívajú v ďalších kariérach napríklad v školstve, v politike či v biznise pre rozbeh potrebných systémových zmien.

Naším cieľom v roku 2020 je rozšíriť komunitu Change for Slovakia z 250 na 350 podporovateľov, ktorá vytvorí pre účastníkov Teach for Slovakia potrebné emočné i finančné zázemie, a zároveň bude silným spoločenským hlasom za potrebné zmeny - aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Zapojením sa do Change for Slovakia získavate nasledovné príležitosti:

  • možnosť spoznať účastníka Teach for Slovakia, navštíviť ho na škole a nahliadnuť do reality školstva,
  • pozvánky na podujatia Change for Slovakia, kde môžete spoznať ostatných členov komunity a hostí a diskutovať o školstve,
  • aktuálne informácie „z kuchyne“ Teach for Slovakia a z prostredia školstva prostredníctvom kvartálneho newslettra.

Zapojením sa do Change for Slovakia prijímate záväzok podporovať účastníka Teach for Slovakia počas jeho 2-ročnej náročnej cesty na škole 1% príjmu a 1 stretnutím ročne v prostredí, kde pôsobí.

Viac informácií nájdete v sekcii Časté otázky a v štatúte Change for Slovakia.

Veríme, že príležitosť zapojenia sa do komunity Change for Slovakia vás zaujme a rozhodnete sa k nám pridať. Aby raz všetky deti, bez ohľadu na to, v akej rodine sa narodia, mali šancu v živote uspieť.