Dugovičová

Viera Kočtúchová

Miroslava Dugovičová

Pôsobisko:

ZŠ Holíčska

Predmety:

Anglický jazyk, Etická výchova (ročníky 1-6)

Krúžky:

Hravá angličtina a Veselá angličtina

Na hodinách angličtiny sme pracovali na tom, ako zvýšiť motiváciu k učeniu. Spolu s deťmi sme sa tiež sústredili na aktivity dizajnované na formovanie mäkkých zručností ako napríklad kreatívne myslenie, tímová spolupráca, schopnosť sebareflexie alebo samostatnosť. Žiaci si napríklad vytvorili životopis alebo rodostrom v programe Canva, vyskúšali si kvízovú platformu Kahoot a na exkurzii do včelína si na vlastnej koži vyskúšali, ako sa starať o včely a iné opeľovače. Na príklade myšlienkových máp sa naučili triediť dôležité informácie, v školskej kuchynke uvarili obed a v knižnici pomohli zorganizovať ochutnávku kníh. Tiež sme sa spolu vybrali do Bunkra z druhej svetovej vojny, kde sme sa rozprávali o tom, ake doležite je poucit sa z historie, hlavne v kontexte posledných udalostí. 

Vďaka programu som spoznala veľa skvelých a odhodlaných ľudí, ktorým záleží na tom, ako tov našich školách vyzerá. Či sú to kolegovia z mojej kohorty 2020, ambasádori alebo ľudia, ktorých som spoznala na letnej stáži, tí všetci robia možné aj nemožné preto, aby mali všetky deti právo na kvalitné vzdelávanie. Naučila som sa, že prípadný neúspech si nemôžem brať osobne. Pracujem na svojej trpezlivosti, menej prokrastinujem a konečne mám pocit, že to, čo robím, má zmysel.

Aj vďaka mojim podporovateľom bola táto dvojročná cesta príjemná. Skvelá online hodina odučená Máriou Podhradskou alebo časopisy, ktoré nám pravidelne posielal Janko Ondrovič nám spríjemnili hodiny angličtiny a etiky, každý e-mail, smska, alebo povzbudenie pomohli k tomu, aby som aj v tých najťažších dňoch pokračovala v tom, čo robím.

Po dvoch rokoch v programe by som aj naďalej chcela pracovať v školstve. Cítim, že v stave, v akom je dnešné školstvo, je potrebný každý človek, ktorý má chuť robiť zmeny. Rada by som učila na svojej bývalej základnej škole v Nitre a tým prispela k tomu, aby mali všetky deti šancu na kvalitné vzdelanie.