Exner

Viera Kočtúchová

Jakub Exner

Pôsobisko:

ZŠ Spišský Štvrtok, SOŠ polytechnická Svit

Predmety:

Druhý stupeň – Matematika, Anglický jazyk, dejepis, Technika, Telesná výchova. Prvý ročník SŠ – matematika, anglický jazyk, etická výchova, odborný výcvik textilnej výroby.

Krúžky:

Agora – literatúra, film, hudba

Vo Spišskom Štvrtku som uspel najmä v charakterovom rozvoji žiakov počas kovidu a dištančnom vzdelávaní. Vo Svite som dosiahol 99% úspešnosť žiakov na teste ISCED 2 a zaujať žiakov basketbalom po škole. Ostávali po škole aj do 14:30 len aby si zahádzali a zahrali sa s loptou.

Dva roky mi priniesli nesmierne seba poznanie pretože som spoznal svoje povolanie. Priniesli mi aj krízi, náročné obdobia, ktoré zanechali hlbokú stopu na mojom psychickom zdraví. Hlavným spúšťačom bola dištančné vzdelávanie a trápenie sa spolu so žiakmi cez počítače, telefóny a pracovné listy. Naučil som sa však seba kontrole, pozorovaniu, vnímaniu a porozumeniu správania ľudí. Prístup komplexného chápania správania žiakov a učiteľov poskytuje nesmiernu úľavu a pokoj. TfS mi poskytlo silnú podporu vo forme mentora, ktorý ma sprevádzal každou krízou a každou vydarenou hodinou svojím otvoreným prístupom a technikami, ktoré mi dali úžastný priestor na seba reflexiu a nachádzanie riešení vlastnou pomocou a vlastným uvažovaním.

S ChfS podporovateľmi som nepodnikol žiadne aktivity aj keď sme ich plánovali a to hlavne prvý rok, ktorý nám roztrhala karanténa.

Kratučkú stáž som absolvoval u Zuzky Bendíkovej a jej Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a momentálne učím ďalej na základnej škole Ľ. Pojdavorinskej na Luníku 9 v Košiciach. Prihlásil som sa do skvelého nápadu podpory ambasádorov, v ktorom som získal ďalší čas s rovnakým mentorom ako počas svojích dvoch rokov. Taktiež som sa prihlásil do programu LEAF, kde si učitelia pomáhajú observáciami hodín a následnou reflexiu na hodinu. Taktiež som získal čas navyše s mentorom. Víziu TfS sa snažím reprezentovať do maxima svojích schopností a to aj štúdiom nových prístupov v pedagogike a psychológii.