Marcinková

Viera Kočtúchová

Simona Marcinková

Pôsobisko:

1.rok - ZŠ Rokycany, 2.rok ZŠ Ľ. Podjavorinskej

Predmety:

Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Informatika

Krúžky:

Žiaden z dôvodu koronavírusu.

Mojou víziou pre triedu 5.C, ktorej som bola triednou učiteľkou, bolo vytvoriť pre nich miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, prijato a budú sa do školy každý deň tešiť. Sústredila som sa na budovanie triednej klímy a pokračovala som už v dobre rozbehnutej práci Mati Deliovej (kohorta 2019), ktorá ich učila rok predo mnou. Žiaci si každý deň písali svoje denníky o tom, čo zažili doma alebo v škole. Ak chceli, mohli mi ich dať prečítať a ja som im do nich vpisovala odkazy. Takto sa medzi nami od začiatku vytvoril vzťah vďaka ktorému sme mohli v našej triede so žiakmi otvorene komunikovať, nastaviť si pravidlá, na základe ktorých sme si spoločne vytvorili systém konsekvencií a odmien. Žiaci tak vždy vedeli, čo môžu očakávať, čo nám pomohlo k hladkému priebehu riešenia sporov, konfliktov alebo iných prekvapení 🙂 Okrem tohto, sme sa zamerali na rozvíjanie sebareflexie. Žiaci si vytvorili svoje vlastné portfólio, ku ktorému sa v pravidelných mesačných intervaloch vracali a reflektovali nad svojím akademickým a charakterovým pokrokom. Za najväčší úspech považujem písanie denníkov, ktoré si žiaci zautomatizovali, robili to radi, vytvorili si z toho rannú rutinu a v neposlednom rade mi otvorili dvere do ich každodenného prežívania, do ich rodinných radostí a problémov, kamarátskych či frajerských vzťahov, zlomených sŕdc a nových zážitkov.

Moja dva roky v TfS mi umožnili nahliadnuť do nášho školstva a na vlastnej koži zažiť, čo v ňom funguje a čo nie. Naučila som sa, že veľké zmeny, sa začínajú malými krokmi a úspechmi, niekedy práve tam, kde to nejmenej čakáme. Z týchto dvoch rokov si odnášam úctu pred tými učiteľmi, ktorí sa každý deň vracajú do práce v prostredí, ktoré je náročné, pred učiteľmi, ktorí bez akejkoľvek podpory z vonka, prinášajú žiakom chuť učiť sa, majú plné stoly materiálov a najmenej tri druhy rôznych pracovných listov, ktoré si sami zhotovili, aby mohli žiakom poskytnúť šancu na vzdelanie.

Počas mojich dvoch rokov v TfS sme s podporovateľmi boli v kontakte cez pravidelné newslettre. Potešila ma každá odpoveď na môj email. Vzhľadom k tomu, že opäť väčšinu času zúrila korona, príležítosti na stretnutie bolo menej. Aj napriek tomu sa nejaké stretnutia podarili, Katka Koščová deťom v Rokycanoch napísala krásne osobné listy a priniesla im knihy a hry. Iná podporovateľka poslala žiakom rúška. Som vďačná za podporu každému, kto sa počas týchto rokov akokoľvek zapojil alebo sa zaujímal ako sa nám v triede darí.

Počas leta som absolvovala stáž v Ceste Von, kde sme pracovali na prípravach LP pre nové Omamy. Po skončení TfS mám namierené na štvor mesačnú stáž do Washingtonu D.C. V budúcnosti by som chcela pokračovať ďalej v práci s rómskou komunitou.