Orlovská

Viera Kočtúchová

Mária Orlovská

Pôsobisko:

ZŠ Školská, Handlová

Predmety:

3. a 4. ročník – v podstate všetko: SJL, MAT, PDA, ANJ, TSV, VYV, HUV, ETV, INF. (Prvý rok som neučila hudobnú, prírodovedu, vlastivedu. Druhý rok som neučila výtvarnú, pracovné a vlastivedu.)

Krúžky:

Volalo sa to Tretiaci, potom Štvrtáci v akcii, ale v podstate som deti počas toho doučovala.

Počas mojich dvoch rokov som sa snažila budovať v deťoch vnútornú motiváciu, chuť na sebe pracovať a prevziať zodpovednosť za seba.

Myslím, že všetko toto sa skĺbilo v našom triednom projekte:
Žiaci v triede boli rozdelení do 3 tímov – vyrábajúci, marketingový a predávajúci. Každý tím mal svojho vedúceho, ako aj celý projekt mal hlavnú vedúcu. Deti vyrábali náramky, ozdobné nádoby, srdiečka z bavlniek, sviečky… Lukáš Fiala z CVČ (Centrum voľného času) prišiel ku nám do školy a spoločne sme natočili promo video, kde sme ľudí pozvali, aby si prišli zakúpiť naše výrobky, ktoré sme predávali počas jedného týždňa pred a po vyučovaní.

Vyzbierané peniaze (215,50 eur) sme nakoniec spoločne odniesli do Karanténnej stanice v Handlovej. Deti preukázali obrovskú chuť pomáhať a schopnosť prevziať za svoju úlohu zodpovednosť. Naučili sa vytrvať v začatom projekte až do konca a všetci spoločne sa tešíme z dobrého pocitu, že sme pomohli zatúlaným psíkom.

Odkaz na reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=SU40_HFgvjA
Odkaz na Promo video : https://orlovskysk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/majka_orlovsky_sk/EgVPN8jyprpGsZpUa64yniEB4GKtrD4uXkHJeMEs13r3NA?e=pzUa9c

Vedela by som ešte spomenúť Montessori pomôcky:
V rámci druháckej výzvy, sme spolu s mojou kolegyňou Ivetkou, ktorá učí v Rokycanoch zaviedli montessori prvky do našej každodennej výučby. Spoločne sme sa zúčastnili Montessori školenia a konzultovali sme montessori pomôcky s viacerými odborníkmi. Peniaze sme získali z Change for Slovakia fondu ako aj cez verejnú výzvu na stránke donio.sk. Spolu sme získali 1 100 eur, ktoré sme si rozdelili na polovicu. Zakúpili sme montessori pomôcky a implementovali ich do bežnej výučby. Nakoniec sme zaškolili niektoré kolegyne a prenechali im pomôcky, aby ich mohli využívať aj po našom odchode. Vďaka montessori pomôckam si každé dieťa volí svoje tempo učenia sa, samo si vyberá, ktorej oblasti sa bude v danej chvíli venovať, a tak sa stalo, že niektorí žiaci boli veľmi prekvapení, že už zazvonilo na koniec vyučovania.

Boli to dva roky plné úsmevu, smiechu, radosti, plaču, smútku, strachu, odvahy, energie, únavy, odhodlania, naivity, vyčerpania, znechutenia, plné nových ľudí, zlyhaní, úspechov, osobnostného rastu, výziev, vnútorných bojov a prekonávaní sa….Boli to bohaté dva roky.

Tieto dva roky mi priniesli do života veľa skvelých a inšpiratívnych ľudí, od detí, cez kolegov, ľudí z TFS, ako aj podporovateľov. Vďaka môjmu mentorovi som sa naučila rešpektujúco komunikovať nepríjemne veci, vďaka množstvu práce v školstve, som sa naučila aspoň trošku hovoriť nie, aspoň trošku si strážiť svoje hranice a vďaka tomu, že mi niektoré kolegyne neverili, naučila som sa veriť sama sebe a svojim schopnostiam a zručnostiam.
Verím, že toto všetko mi pomôže na mojej ďalšej ceste.

Martina Pometlová – Prvý rok spravila online hodinu programovania pre deti. (Spolu s ďalšou mojou podporovateľkou Hankou Panekovou).
Druhý rok spravila pre deti online besedu o živote v Chicagu, kde sa spolu s rodinou presťahovala na niekoľko rokov. Deti sa dozvedeli o tom, koľko má Amerika štátov, aký je tam posun času, zamýšľali sme sa nad tým, prečo ľudia migrujú, rozprávali sme sa o jedle, športe, sviatkoch… Na konci roka sme dostali od Martiny balíček amerických sladkostí, ktorý sme si spoločne rozbalili na triednej rozlúčke.😊
Počas roka sme si občas telefonovali a teraz na začiatku júla ma prišla osobne pozrieť do Martina. Spoločne sme turistikovali, plávali, mali sme skvelú večeru, ako aj raňajky. Martina je veľmi inšpiratívna žena a ja som nesmierne vďačná, že ju poznám.

Hana Paneková – takisto s deťmi v druhom roku programovala. Pár krát sme si zavolali.

Tomáš Rosina (Baumgartner) – V prvom roku bol spolu s nami na koncoročnom výlete. V druhom roku ma osobne prišiel pozrieť do Martina aj s jeho manželkou Aničkou 🙂

Po prvom roku som bola na krátkej návšteve u jednej pani riaditeľky ZŠ. Teraz po druhom roku budem v lete dva týždne stážovať v Krajine čitateľov.

Momentálne mám viacero nápadov a plánov, kam sa budú moje kroky uberať, avšak ešte nič nie je isté, tak nebudem prezrádzať 😉
V každom prípade, veľmi rada by som zostala v oblasti vzdelávania.