Ottinger

Viera Kočtúchová

Marek Ottinger

Pôsobisko:

ZŠ Chminianske Jakubovany 270

Predmety:

Druhý stupeň (5.,6.,7.,8., a 9. roč.) – MAT, ANJ, INF, BIO

Krúžky:

LEGO robotický krúžok, Krúžok soločenských hier

Počas svojich dvoch rokov som sa pri práci so žiakmi zameriaval na posilnenie ich pozitívneho vzťahu ku škole, k vzdelávaniu a k predmetom, ktoré som ich učil, predovšetkým k matematike a anglickému jazyku. Veľmi dôležité bolo pre mňa naučiť sa diverzifikovať učivo. Za svoj úspech považujem tvorbu pracovných listov z ANJ, ktoré mali stálu štruktúru a boli zrozumiteľné pre slabších aj silnejších žiakov. Pomocou týchto pracovných listov sa mi darilo držať žiakov motivovaných a zároveň som uľahčil prácu mojím kolegom, učiacich ANJ.
Ďalej sa mi podarilo zaviesť stabilnú štruktúru pre hodiny MAT, ktoré sa stali pre mojích žiakov určitou rutinou, vďaka čomu sa vedeli ľahšie zorientovať, vedeli dosiahnúť úspech, pracivať samostatne a zároveň som vytvoril priestor pre seba na individuálny prístup k slabším žiakom.
Počas oboch rokov sa mi darilo udržiavať dobré vzťahy s rodičmi mojich žiakov, čo výrazne prispelo k presadzovaniu pravidiel v škole, ale aj k budovaniu lepších vzťahov so žiakmi. Ľudským prístupom k žiakom aj k rodičom sa mi darilo prekonávať niektoré predsudky, ktoré sa voči učiteľom a majoritnej populácii v tejto komunite vyskytujú.
Počas druhého roka sa mi podarili 2 výlety s mojou 8.A do Prešova – Pri jednom z nich sme navštívili lanové centrum OutdoorPark v Prešove, ktoré bolo pre niektorých žiakov silným zážitkom. Mohli tam prekonať svoje hranice, strach z výšok a podporiť sa navzájom ako skupina.
Na škole som sa hlavne počas prvého roka zameriaval na vzdelávanie učiteľov, využiť tak aj čas, vzniknutý prerušovaným vzdelávaním kôli karanténe. Zorganizoval som niekoľko stretnutí s učiteľmi, kde som im formami neformálneho vzdelávania ponúkal témy ako Bloomova taxanómia, Pygmalion efekt, IT zručnosti pre tvorbu pracovných listov, a iné.
V druhom roku som sa zameral na prácu s učiteľmi na Luniku IX, kde sme spolu s ďalšími účastníkmi TFS zorganizovali sériu školení na tému – Ako riešiť náročné situácie v triede.

Dva roky práce s deťmi z MRK a podmienok generačnej chudoby boli pre mňa zrkadlom našej spoločnosti a obrazom toho, aký zložitý problém riešime, keď chceme dať všetkým deťom šancu na kvalitné vzdelanie. Škola je len malou, hoci veľmi významnou časťou systému, ktorý na miestach ako Chminianske Jakubovany zlyháva. Tieto 2 roky boli zrkadlom aj pre mňa osobne. Deti mi ukázali, čo znamená ľudskosť v extrémne náročných životných situáciách, poskytli mi vždy priamu spätnú väzbu, na škále emócií, ktoré som predtým nepoznal.
Z prakticikého hľadiska som mal možnosť pracovať s kolegami z mojej školy, aj z Luniku IX ako školiteľ, čo mi prinieslo hodnotné skúsenosti, pre moju ďalšiu prácu inštruktora v tejto oblasti. Okrem priamej spätnej väzby zo školení, som mal aj možnosť každodenne pozorovať, čo spôsobujú chýbajúce zručnosti učiteľov v praxi a naopak, čo je v takýchto náročných podmienkach funkčné a dôležité. Na sebe, aj na mojich kolegoch som videl, ako sa postupne deformujú očakávania učiteľa, a ako nedostatok podpory či nástrojov prehlbuje frustráciu z učiteľského povolania.

Veľkou podporou boli pre mňa moji podporovatelia – Martin a Danka Krúpovci. Okrem online rozhovorov a podpory viacerých mojich aktivít, sa nám podarilo zorganizovať aj spoločnú akciu v našej škole. Martin a Danka vytvorili špeciálne praktické vzdelávanie pre deti, zamerané na včely a včelí ekosystém. Deti sa mohli so včelami zoznámiť všetkými zmyslami, bezpečnou a praktickou formou. Ochutnávali med, voňali propolis, videli včelie plásty, chytili si pravý včelí vosk a dokonca mohli chytiť aj živého trúda, ktorý nemá žihadlo. Takto sme počas dňa obehli a vôňou medu naplnili päť tried druhého stupňa. S Dankou a Martinom zostávame v kontakte aj naďalej, po skončení môjho programu.

Počas prvého roka som absolvoval stáž na VÚDPAPe, v tíme školiteľov, ktorí prinášajú inovatívne metódy do vzdelávania učiteľom na školách. Táto stáž mi dala mnoho inšpirácie, aj ukázala priame metódy, ktorými sa dajú učitelia rozvýjať po zručnostnej, vedomostnej aj postojovej stránke.
Ďalej chcem pokračovať cestou školitela / inštruktora v oblasti vzdelávania učiteľov a pracovníov s mládežou. Najblyžšie budem zapojený do vzdelávania regionálnych mentorov. Svoje skúsenosti využijem aj ako inštruktor v mládežnickéj organizácii Plusko, či ako mentor v DofE.
Z dlhodobého hľadiska svoju cestu školiteľa stále hľadám. Verím že aj vďaka prepojeniam v sieti TFS nárazím na ľudí, ktorí riešia zmysluplné projekty pre rozvoj učiteľov, do ktorých sa budem môcť zaojiť.
Podporiť ma môžete práve prepojením s takýmito ľuďmi, či už v rámci väčšej alebo menšej spolupráce.