Tanušková

Viera Kočtúchová

Petra Tanušková

Pôsobisko:

ZŠ P. Horova, Michalovce

Predmety:

Geografia 5. roč., Informatika 5.-8.roč, Technika 9.roč., Angličtina 1.roč.

Krúžky:

Jóga

Najväčšie úspechy – začala som na škole robiť DOFE, ktoré asi bude pokračovať. Zaviedla som na škole separovanie odpadu a zorganizovala som Deň Zeme, počas ktorého si deti mohli sami vybrať, ktorú aktivitu chcú v ten deň robiť.
Najviac hrdá som na to, že sa mi podarilo naviesť školu k ekologickejšiemu životu (cez separovanie odpadu, výuku na technike, kompostovanie či zorganizovanie Dňa Zeme).

Jedna hlavná vec, na ktorú som sa sústredila v práci so žiakmi –zaujímavosť hodín a tímová práca.
Napríklad využívaním materiálov od Informatika 2.0, začlenením microbitu do vyučovania (banánový klavír) alebo prípravou cheesecake-u, keď sme potrebovali materiál na editovanie videa.
Na geografii sme robili rôzne miniprojektíky a zaujímavé aktivity (mesačný denník, cirkulárna mapa, hra o objaviteľoch, návšteva hvezdárne, sledovanie filmov…).
A na technike: kontrolou iných tried v kvalite separovania odpadu, varením guľášu, výrobou voskových obrúskov, recykláciou fliaš atď.

Tiež využitím platforiem ako kahoot a slido a pod.

Odnášam si oveľa hlbšie povedomie o stave nášho školstva. Mám veľké pochopenie pre učiteľov aj riaditeľov.
Stala som sa pokojnejšou, sebavedomejšou a vyrovnanejšou bytosťou, ktorá dokáže lepšie regulovať, analyzovať a vyjadrovať emócie, lepšie si rozumiem a viem pracovať s úskaliami svojej osobnosti, viem, čo chcem a kam smerujem.
Dala mi tiež komunitu extrémne šikovných ľudí, ktorí proaktívne „idú a riešia“, veci verejné im nie sú ľahostajné a sú pre mňa obrovským zdrojom inšpirácie.

Niektorí ma veľmi podporovali mentálne – čítali moje newslettre a posielali mi podporné odpovede, mali sme spolu aj pár online rozhovorov (covid).
Iní mi prispeli finančne (napr.aj cez CHFS fond) – založila som triednu knižnicu pre 6.C, žiaci 9.ročníka dostali na vyskúšanie tuhé eko šampóny a vyrobili si vlastné voskové obrúsky na desiatu.
Marcel Vargaeštok bol mojím hosťom na online kariérnom krúžku a Adela a Viktor Vinczeovci mi boli 2x na online hodine ako ekokonzultanti – pomohli deťom vytvoriť cirkulárnu mapu Michaloviec (r.2021). V r.2022 boli online hosťami počas Dňa Zeme a motivovali deti k jedeniu červíkov.

Stáž som z dôvodu covidu neabsolvovala. K vízii Teach for Slovakia chcem ďalej prispievať prácou pre TfS ako community connector a school partnership specialist.