Adriana Zarembová

  • V programe pôsobila na ZŠ Huncovce.

  • Učila predmety: triedna učiteľka na prvom stupni - svoju triedu učila všetky predmety.

  • Krúžky: 1. rok: V rozprávke; 2. rok: Malý programátor

Študovala v Bratislave interkultúrnu komunikáciu a cudzie jazyky na Ekonomickej univerzite, kde úspešne dokončila bakalársky stupeň.

Keďže má rada výzvy, rozhodla sa prihlásiť na magisterský stupeň do Dánska na Aarhus University. Práve tam doštudovala interkultúrne štúdia v angličtine a nemčine.

"Do Teach for Slovakia som sa prihlásila, pretože Slovensko milujem. Zároveň si ale uvedomujem aj to, že naša krajina potrebuje zmenu. A hoci s najväčšou pravdepodobnosťou nezmením zo dňa na deň celú spoločnosť, budem veľmi rada, ak čo len trošku pomôžem zmeniť osudy detí a popri tom tiež hodnotovo podrastiem."