Kristína Fedáková

  • V programe pôsobila na ZŠ Seňa.

  • Učila predmety: anglický jazyk, triednictvo v 5.A a potom 6.A

  • Krúžky: Školský parlament (obidva roky), v 2. roku krúžok SPEAK UP - konverzácie v anglickom jazyku

Angličtinu študovala na Katolíckej univerzite a anglický jazyk v odbornej komunikácii na Univerzite Konštantína Filozofa.

Pol roka strávila v rámci programu Erasmus v Nemecku. Bola na viacerých mládežníckych výmenách v Rumunsku a Švédsku, vyskúšala si dobrovoľníctvo po Európe.

Pridala sa do organizácie AIESEC a pomáhala organizovať projekt Educate Slovakia na podporu vzdelávania a zlepšenie medzikultúrneho porozumenia detí na základných a stredných školách v nitrianskom regióne. Neskôr sa stala prezidentkou lokálnej pobočky.

"Vďačím Bohu za skvelú rodinu, priateľov, príležitosti spoznávať svet a možnosť robiť to, čo ma baví. Chcem tento pocit dopriať aj deťom, pre ktoré veľa z toho nie je samozrejmosťou. Milujem, keď môžem robiť veci, ktoré majú zmysel a tak sa tešiť z maličkostí, ktoré postupne menia svet."