Martina Vargová

  • V programe pôsobila na ZŠ P. HOROVA MICHALOVCE.

  • Učila predmety: matematika, informatika

  • Krúžky: Robotický a Filmovo debatný

Je absolventkou Právnickej fakulty UK. Bola členkou AIESEC a vyskúšala si viaceré oblasti: od ľudských zdrojov po organizovanie eventov a projektov. V AIESEC si začala viac uvedomovať, že vzdelávanie je pre ňu najdôležitejšou témou a je to oblasť, ktorá má najväčší dosah na budúcnosť Slovenska.

Po škole absolvovala ročnú profesionálnu stáž a stala sa Country manažérkou pre Česko a Slovensko v nábytkárskom e-shope.

"Vyskúšala som si prácu vo veľkej zahraničnej firme a veľkú osobnú zodpovednosť, chýbalo mi však prepojenie s mojou osobnou víziou a konkrétny prínos pre riešenie pre mňa dôležitých problémov - vzdelávanie, ľudské práva, práca s mladými ľuďmi. Preto som sa prihlásila do Teach for Slovakia."