Michaela Danišová

  • V programe pôsobila na ZŠ Bystré.

  • Učila predmety: anglický jazyk, dejepis, občianska výchova, výtvarná výchova

  • Krúžky: Konverzácie v anglickom jazyku, Historicko-turistický krúžok (spolu s kolegyňou)

Študovala na Karlovej univerzite medzinárodné teritoriálne štúdiá, potom Peace and Conflict Studies vo Švédsku.

Po promóciách pokračovala v peacebuildingovej organizácii pôsobiacej  v piatich afrických krajinách. Na dva roky sa ocitla v Konžskej demokratickej republike, kde spolupracovala robila na udržateľnom riešení konfliktov medzi znepriatelenými etnickými skupinami.

V Kongu si uvedomila akútnosť politickej a spoločenskej situácie vo svojej vlastnej krajine. Preto sa pridala do Teach for Slovakia.

"Verím v potenciál programu transformovať nielen životy znevýhodnených detí ale následne aj celej slovenskej spoločnosti. Verím, že tu budem mať jedinečnú príležitosť nadobudnúť a aplikovať nové skúsenosti, s cieľom rozvíjať a inšpirovať deti k vyšším výkonom, ako aj ku kritickému mysleniu a porozumeniu okolitého sveta."