Zuzana Bendíková

  • V programe pôsobila na ZŠ Ždaňa.

  • Učila predmety: matematika, anglický jazyk, informatika, telesná a výtvarná výchova

  • Krúžky: iKid, DreamIT

Študovala Európske štúdiá v Česku, Nemecku a tiež aj v Dánsku.

Založila portál prirodzenô.sk, ktorý vedie a pravidelne tu zverejňuje nové blogy.  Po návrate na Slovensko sa zamestnala v IBM a spolupracovala s ľudskoprávnymi organizáciami.

"Do Teach for Slovakia som sa prihlásila, pretože sa venujem sexuálnej pedagogike a chcem nadobudnúť pedagogické skúsenosti a prehľad o systéme školstva, aby som vedela v budúcnosti argumentovať presadenie sexuálnej výchovy na školách."