O Teach for Slovakia

Od štartu Teach for Slovakia v roku 2014 sme do školstva pritiahli už viac ako sto kvalitných ľudí, ktorí sú pripravení viesť potrebné zmeny, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Vybrali sme ich z takmer dvetisíc prihlásených. Vyštudovali najrôznejšie smery od psychológie, cez manažment, ekonómiu, právo či kybernetiku. Mnohí z nich na špičkových univerzitách v zahraničí, v Prahe, Kodani či Londýne - a cez Teach for Slovakia sa vrátili domov, aby prispeli k zmenám v našom školstve.

Dnes pôsobia v 21 základných školách od Malaciek až po Michalovce v rámci úvodnej 2-ročnej etapy v Teach for Slovakia a už aj v tucte organizácii v štátnom, firemnom a občianskom sektore, kde po 2 rokoch prinášajú osobnú skúsenosť z prostredia škôl a komunít v náročnom prostredí.

Prvé dva roky – práca v role učiteľa na základnej škole

V rámci úvodného dvoj-ročného pôsobenia v základných školách mala práca našich účastníkov dopad už na viac ako 10 000 detí, keď do ich životov vniesli ako učitelia nové a pre ich budúcnosť zlomové podnety.

Ich príbehy publikované v médiách zasiahli širokú verejnosť a menia verejnú mienku.

Pochvalné slová o ich nasadení v školách pre lepšiu budúcnosť detí a Slovenska je počuť z rôznych strán – od riaditeľov škôl, svojich žiakov i od štátnej školskej inšpektorky.

Riaditeľka ZŠ

Sú to úžasní mladí schopní ľudia, majú úžasné nápady a strašne veľa energie, a vedia to prevteliť do činov a takýchto ľudí by som potrebovala na škole viac Ľudmila Barlová, ZŠ Spišský Štvrtok

Ďalší riaditelia

Barlova

Viac

Žiaci

Ona nám ukazuje, že vzdelanie je dôležité v živote.

Účastníci očami detí

Žiaci

Viac

Ministerstvo

Sú to schopní ľudia, ktorí sa rozhodnú ísť do reality našich škôl a komunít a pracujú tam, kde to naša republika najviac potrebuje. Martina Lubyová, ministerka školstva

Otvárací ceremoniál

Ministerka

Viac
Na základe návštev vyučovacích hodín viacerých účastníkov programu Teach for Slovakia zaradila Štátna školská inšpekcia ich prácu aj medzi príklady dobrej praxe.

Cesty ambasádorov a ich systémový dopad na školstvo s dvojročnou skúsenosťou z terénu

Po 5 rokoch má Teach for Slovakia už 45 ambasádorov, ktorí absolvovali dva roky v základnej škole v náročných podmienkach. Dnes pôsobia na ministerstve školstva a jeho inštitúciách, v biznise a treťom sektore. Spoločne pracujú na zlepšovaní vzdelávacieho systému.

Našou ambíciou je vytvoriť komunitu aspoň 500 ambasádorov, ktorí sa budú viesť zmeny v systéme školstva z rôznych pozícii v školách, štátnych inštitúciách, vlastných iniciatív či v politike.

Úspechy absolventov programu vo svete

Podobne, ako je tomu v zahraničí, kde program pôsobí už dlhšie. Napríklad ambasádori programu v USA, sú napríklad za dnes najväčšou sieťou bezplatných súkromných škôl (tzv. „charter schools“) KIPP. Táto sieť sa postupne rozrástla a dnes zastrešuje viac ako 100 škôl. KIPP vedú práve ambasádori Teach for America. Školy v tejto sieti sa nachádzajú v problémových štvrtiach USA, kde väčšina detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek tomu dosahujú ich absolventi lepšie vzdelávacie výsledky než je národný priemer v „bežných školách“.

Vo Veľkej Británii sa dokonca škola založená ambasádormi programu, ktorá pôsobí v jednej z najchudobnejších štvrtí Londýna, dostala medzi top 10 škôl s najlepšími vzdelávacími výsledkami v krajine. Tým vytvorila precedens, na základe ktorého už nik nemôže ďalej tvrdiť, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemôžu dosahovať porovnateľné výsledky ako ostatné deti.

Na ceste k systémovej zmene

Na Slovensku si na výsledky práce ambasádorov ešte budeme musieť pár rokov počkať. Už dnes je o nich veľký záujem v štátnych i neštátnych inštitúciách – prví ambasádori pôsobia napríklad na Ministerstve školstva v role poradcu štátneho tajomníka, na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity ale aj v neštátných vzdelávacích organizáciách ako Duke of Edinburgh či ETP Slovensko.

Pre majoritu na Slovensku je základné vzdelanie obyčajný štandard. Pre deti zo znevýhodneného a málo podnetného prostredia, je to práve bod, kde sa ich šance na úspech v živote môžu výrazne zvýšiť, alebo padnúť na minimum. Soňa a ďalší mladí lídri z Teach for Slovakia sa svojou prácou v škole a aj mimo nej, snažia prinášať potrebné zmeny do systému každý deň, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.