a Richard Markoví

admin

Lucia a Richard Markoví

Manažérka spoločenskej zodpovednosti a generálny riaditeľ spoločnosti ESET

“Podporiť schopných ľudí, ktorým záleží na zlepšení vzdelávania a popri tom meniť osudy detí v znevýhodnených komunitách nám príde zmysluplné. Program cez líderský potenciál mladých a aktívnych absolventov dáva šancu, že dôjde k pozitívnym zmenám, a to nielen v samotnej oblasti vzdelávania, ale že sa cez ich angažovanosť rozvinie aj celá občianska spoločnosť. Takáto kombinácia vo všetkých aspektoch môže aj deťom v zabudnutých regiónoch priniesť nové obzory, možnosti a príležitosti. A preto to má zmysel.”