Andrea Cocherová a

Veronika Klindová

Ivan Golian Andrea Cocherová a

Konzultant v oblasti ICT, inovácií a IoT / Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (výkonná riaditeľka), konzultantka, mentorka, koučka

Andrea Cocherová: Verím vo vzdelávanie s ohľadom na najlepší záujem každého jedného dieťaťa. Som presvedčená, že právo na vzdelanie sa týka každého rovnako. Preto vítam každú aktivitu, ktorá vychádza z týchto princípov a vedie k ich uplatňovaniu na našich školách.

Ivan Golian: Osobne beriem súčasnú situáciu v školstve ako kritickú na jednej strane, a kriticky dôležitú pre našu spoločnú budúcnosť na strane druhej. Vzdelanie, ale nie len jeho nutnosť a akademická úroveň, ale jeho formy, a súčasne aj správne zameranie v kontexte harmonizácie cieľov vzdelávania so strategickým smerovaním a deklarovanými hodnotami SR/EU je niečo o čom by som chcel komunikovať, viesť dialóg na osobných stretnutiach.