Anna Symington-Maar

Veronika Klindová

Zakladateľka Rozmanita n.o. Anna Symington-Maar

Cítim osobnú zodpovednosť prispieť k viac spravodlivej a vzdelanej spoločnosti. Kým budú na Slovensku tak veľké rozdiely v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu medzi zvýhodnenými a znevýhodnenými deťmi, tak nemáme šancu budovať udržateľnú a súrdžnú spoločnosť. Teach for Slovakia tento stav mení.