Bača

Veronika Klindová

Martin Bača

Manažér v spoločnosti Accenture

Nie nadarmo sa hovorí, že “škole je základ života”. Naše školstvo dokázalo napriek všetkým prekážkam a útrapám vychovať generácie mimoriadne šikovných a úspešných ľudí najmä vďaka skvelým ľudom za katedrami. Aj ja osobne budem mať kdesi hlboko v srdci do konca života zapísaných konkrétnych pedagógov, ktorí svojim povolaním žili a dali doň srdce.

Som presvedčený, že práve programy ako Teach for Slovakia sú cestou ako naše deti a školský systém postupne pripraviť na budúcnosť, v ktorej podľa Svetového Obchodného Fóra až 65% detí nastupujúcich do základnych škôl teraz, bude mať zamestnanie, ktoré dnes ešte neexistuje. Spolupráca, digitálne zručnosti a schopnosť nielen technológie používať, ale ich aj spolutvoriť, kritické a kreatívne myslenie, inklúzia, diverzita a najmä chuť učit sa nové veci, sú cestou ako to dosiahnuť a práca učastníkov Teach for Slovakia môže byť v dlhodobom horizonte jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu – nielen tým, že priamo ovplyvnia konkrétne deti, kolegov učiteľov a školu, na ktorej budú pôsobiť (čo sú samo o sebe stovky ľudí), ale aj neskôr v budúcnosti im umožní hľadať stále lepšie a lepšie systematické riešenia vďaka nezameniteľnej hands-on skúsenosti.