Baranovičová

Veronika Klindová

Danica Baranovičová

Nestlé Slovensko, HR špecialistka

Ako matka sa dlhodobo zaujímam o školstvo (pôsobila som na poste mzdárky v Základnej škole 3 roky), ovládam spôsob financovania a tieto skúsenosti vyústili do pôsobenia v komunálnej politike, kde zastávam post poslankyne a predsedníčky Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, som členom ekonomickej komisie a zároveň členom viacerých školských rád.

Change for Slovakia dáva šancu mladým “neskostnateným” ľuďom získať prehľad a skúsenosti a zároveň do školstva vniesť inovatívne myslenie a spôsoby výučby.