Juhásoví

Veronika Klindová

Barbora a Jozef Juhásoví

Materská dovolenka / Manažér v AT&T

“Pretože chceme podporiť konkrétneho odvážneho jednotlivca, odhodlaného investovať svoju energiu do rozvoja spoločnosti vnímavej na zmeny a schopnej efektívne odpovedať na výzvy v budúcnosti.”