Brém Knorová

Veronika Klindová

Martina Brém Knorová

Ekonóm - účtovník, daňový poradca, súdny znalec

“Poskytovanie vzdelania a výchovy spolu s novými obzormi a inšpiratívnymi vzormi.”