Bujnáková

veronika.briestenska@teachforslovakia.sk

Jana Bujnáková

Offering Management Specialist

I kultúru môžeme zmeniť prostredníctvom vzdelávania.

Do Teach for Slovakia som zamilovaná už roky, od prvého okamihu!Misia programu Teach for all je kritická z pohľadu formovania spoločnosti a nášho hodnotového rámca.