Burdejová

admin

Petra Burdejová

Docent na Humboldt-Universität zu Berlin

“Členstvo v komunite v ChfS považujem za skvelú možnosť ako prispieť svojou troškou do mlyna zmien školstva a prístupu k vzdelávaniu na Slovensku, ktoré sú tak potrebné.”