Bussard

Veronika Klindová

Allan Bussard

Riaditeľ

Viac ako 20 rokov posobím v oblasti humanitárnej pomoci, robíme projekty v Afrike a po celom svete. A verím ze vzdelávanie je kľuč do budúcnosti.