Dikoš Malašenková

veronika.briestenska@teachforslovakia.sk

Izabela Dikoš Malašenková

Product Manager v Slido

Vzdelávanie vnímam ako jeden z najdôležitejších pilierov spoločnosti. Zároveň si uvedomujem, v akom stave je v súčasnosti na Slovensku. Preto považujem za dôležité, aby každý pridal aspoň troškou ruku k dielu a snažil sa zo svojej pozície meniť vzdelávanie na Slovensku, či už svojim časom alebo peniazmi.

Páčia sa mi aktivita spájania ľudí, ktorí by aj niečo spravili so školstvom na Slovensku, ale nevideli priamu cestu. Každé zosieťovanie ľudí pridáva na sile zmeny, v tomto prípade vzdelávania.