Druga

Veronika Klindová

Ondrej Druga

Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici; organizátor kresťanských komunít

Situáciu v školstve a v inklúzii Rómov na Slovensku vnímam ako obrovské zlyhanie štátu ale aj nás (majority) ako spoločenstva; snažím sa sledovať a v rámci možností podporovať projekty, ktoré pomáhajú tento stav zlepšiť.