Ďuricovci

Veronika Klindová

Snežana a Rado Ďuricovci

konzultantka Maxman Consultants / technický guru Film Europe

Sme presvedčení o tom, že celoživotné vzdelávanie a rozvoj sú veľmi dôležité. V dospelosti je to na našom výbere a preferenciách, v čom a akým spôsobom sa zlepšujeme. Ale malé deti okrem učenia sa od rodiny zažívajú len jeden spôsob, a to prostredníctvom nášho školstva. To zohráva kľúčovú úlohu v tom, či dieťa inšpirujete, alebo odradíte od vzdelávania… Súčasný stav školstva je pre nás skôr nočnou morou, preto sme sa rozhodli aspoň troškou prispievať k jeho zmene.