Erdélyiová

Veronika Klindová

Silvia Erdélyiová

Slido, Talent Acquisition

Verím, že kvalitné vzdelávanie pre všetkých je to, čo nám na Slovensku chýba a zároveň nás dokáže najviac posunúť. Investícia do vzdelávania budúcich generácií sa nám nepochybne (mnohonásobne) vráti.