Gáj

Veronika Klindová

Miloš Gáj

IT konzultant

Považujem aktivity na podporu vzdelávania za tie najušľachtilejšie a najpotrebnejšie a investíciu do vzdelania za tú najlepšiu investíciu vôbec, ktorú môže urobiť jednotlivec, ale aj celá spoločnosť. Veľmi sa teším z rastúcej podpory TfS a rád by som videl viac takýchto projektov a celospoločenského naladenia, ktoré by posunulo Slovensko vpred.