Grajcarová

Veronika Klindová

Lucia Grajcarová

Analytička, Útvar hodnoty za peniaze MFSR

Školstvo a vzdelávacie politiky sú mojou srdcovou témou už niekoľko rokov. Mala som šťastie, že som sa dostala na výberové gymnázium a neskôr na vysoké školy v zahraničí. Videla som ako funguje bežné slovenské školstvo a ako sa dá robiť oveľa lepšie. Verím, že úlohou štátu je poskytnúť všetkým deťom rovnaké šance rozvinúť svoj potenciál. Dobre fungujúce školy so správne pripravenými učiteľmi považujem za jeden z najúčinnejších nástrojov sociálnej mobility a priestor nielen pre intelektuálny ale aj osobnostný a emocionálny rozvoj.