Hagarová

Veronika Klindová

Dominika Hagarová

Zážitkové vzdelávanie zamerané na zvyšovanie povedomia ohľadom globálnych cieľov

Bez kvalitného vzdelávacieho systému sa Slovensko a jej obyvatelia neposunú vpred. Verím, že účastníci získajú potrebné skúsenosti, ktoré neskôr aplikujú pri zmenách systému a nastavovaní kvality vzdelávania.