Hliničanová

Veronika Klindová

Mária Hliničanová

Finančný konzultant, Allianz - SP

“O projekte Teach for Slovakia viem už dlhšie od môjho syna. Myšlienka tohto projektu sa mi veľmi páčila a páči. Obdivujem mladých, vzdelaných a ambicióznych ľudí za ich odvahu, aktívne sa do tohto projektu zapojiť. Preto som sa rozhodla, na popud Federiky Plesník, jedného mladého lídra podporovať. Verím, že lepšie, ako darovať niekomu rybu je, naučiť sa ho ryby chytať.”