Horský

Veronika Klindová

Martin Horský

Teamleader SOZA

Chcel by školstvo bolo čoraz menej o pozitívnych výnimkách, keď niečo funguje napriek systému a podieľať sa na jeho zlepšovaní. Prial by som si, aby sa zlepšovanie fungovania školstva uskutočňovalo v praxi. Myslím si, že na to, v akej krajine budeme žiť o 10-20 rokov má najväčší vplyv úroveň vzdelávania. Verím, že dobrá učiteľka/dobrý učiteľ má nevyčísliteľný pozitívny vplyv na svojich žiakov a ich prostredníctvom na stav spoločnosti.