Horváth

Veronika Klindová

Karol Horváth

FBE Bratislava, Executive Consultant

Ak sa nepostaráme o vzdelanie ďalších generácii, akým právom očakávame, že u nás bude niekedy lepšie? Nech sa snažíme zlepšiť akékoľvek faktory vplývajúce na životnú úroveň, bez podpory vzdelania budú zlepšenia sotva udržateľné.

Change for Slovakia nie je jediný charitatívny projekt, ktorý podporujem. Ako výnimočný však vidím spôsob podpory, ktorý mi umožňuje podporovať vyváženým spôsobom tých, ktorí tejto charite (TfS) venujú oveľa viac snahy, než som schopný venovať ja. Pre mňa sú ľudia v Teach for Slovakia skutoční hrdinovia dnešných dní a som vďačný, že ich vďaka Change for Slovakia môžem podporiť.