Horváth

Veronika Klindová

Tomáš Horváth

Učiteľ, CZŠ Narnia; Ambasádor TfS

Naše deti si zaslúžia dobré vzory a kvalitné vzdelanie. Naši učitelia si zaslúžia úctu a podporu. Teach for Slovakia sa usiluje o oboje a prispieva tak z pozitívnej zmene slovenského školstva.