Hradský

Veronika Klindová

Ján Hradský

FBE Bratislava

Nie je to pre mňa inštitucionálna otázka… skôr to vnímam z pohľadu pridanej hodnoty do života detí, študentov a vlastne nás všetkých. Aby bola škola miestom rozvoja, objavovania talentu, osobného rastu, vytvárania kvalitných vzťahov a predpokladov pre správne rozhodnutia v budúcnosti.