Iždinský

Veronika Klindová

Radoslav Iždinský

Zástupca primátorky mesta Handlová

Chcem prostredníctvom TFS podporiť pozitívne zmeny v školstve v našom meste a regióne, ktoré v súčasnosti prechádzajú náročným obdobím hospodárskej a sociálnej transformácie (coal region in transition).