Jakub Hron

Veronika Klindová

Ľuba Štubňová a Jakub Hron

Slido, Head of Customer Care / Sales manažér v cestovnej kancelárii Futbaltour

Myšlienka podporiť práve iniciatívu zameranú na vzdelávanie na Slovensku nás veľmi oslovuje pretože veríme, že k dobrej demokratickej spoločnosti prispievajú najmä kvalitne vzdelaní ľudia a naozaj dobrí učitelia. A že investícia do vzdelania sa nikdy nestratí. 🙂 Práve v dnešnej dobe, keď sme zahltení množstvom informácii musí byť vzdelanie o to lepšie, aby nás naučilo analyzovať a kriticky myslieť. Škola je zároveň prostredie, ktoré nás učí bádať, pýtať sa, kreatívne myslieť a objavovať náš potenciál už v útlom detstve. Malo by to ale byť aj prostredie, ktoré nás učí inklúzii a rešpektu voči iným ľuďom. Teach for Slovakia k tomuto na Slovensku prispieva a my by sme ho na tejto ceste veľmi radi podporili.