Janitor

Veronika Klindová

Jozef Janitor

Produktový manažér v Cisco Systems, CSR, NetAcad

Systém kvalitného vzdelávania pre všetkých považujem za kľúčový pilier pre posun celej našej spoločnosti smerom k vízii inkluzívneho, blahodárneho a vzdelaného lepšieho sveta. Stredobodom takého systému nie sú technológie, vybavenie, alebo priestory. Sú to práve učitelia – lídri, ktorí dokážu študentov inšpirovať a motivovať chuťou spoznávať a objavovať nové veci, hľadať súvislosti a spolupracovať medzi sebou. Verím, že práve program Teach for Slovakia, podporuje takých učiteľov, ktorí svojím pôsobením v školstve vedú svojich študentov k úspechu a svojou každodennou aktivitou inšpirujú okolité prostredie k pozitívnym zmenám v školstve.