Jankuliak

Veronika Klindová

Andrej Jankuliak

Manažér, poľnohospodár

Veľkosť človeka sa meria hodnotou pomeru dal/mal. Mladí ľudia venujú dva zo svojich najkrajších rokov pomoci deťom, ktorí nemali to šťastie aby mohli prejaviť svoje schopnosti ako ostatné deti. Majú moju úctu, uznanie a podporu.