Jonásová

Veronika Klindová

Lucia Jonásová

Farmaceutka - Apothecarius

Vzdelávanie musí byť prioritou každej krajiny, pretože jej budúcnosť závisí od vzdelanosti detí a mládeže. Bohužial, v súčasnosti, stav nášho školstva je alarmujúci, nakoľko naše deti dosahujú podpriemerné výsledky v hodnotení krajín OECD.
Som však presvedčená, že Teach for Slovakia prináša tú pozitívnu zmenu do školstva a dáva všetkým deťom rovnaké šance rozvinuť svoj potenciál.