Kalmárová

Veronika Klindová

Viera Kalmárová

Školská inšpektorka, Štátna školská inšpekcia

Komunitu tvoria ľudia, ktorí sú úprimne presvedčení, že každý človek predstavuje hodnotu a má právo na ľudskú dôstojnosť. Nie je vôbec málo, ak tento princíp vedia vštepiť do sveta detí a ich rodičov, s ktorými sú pracovne spätí.