Kolarov

Veronika Klindová

Peter Kolarov

Riaditeľ cybersec startupu Crayonic

Školstvo je u nás v dosť biednom stave, tak, ak sa dá, aj niečím malým prispieť k zlepšeniu, treba to spraviť.