Kolesárová

Veronika Klindová

Martina Kolesárová

Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis

Čokoľvek čoho sa vo svojej práci dotkneme, či je to podpora aktívneho občianstva, tolerancia a rešpekt k odlišnostiam, podpora rovnosti príležitostí, či boj proti korupcii, to všetko nás dovedie ku vzdelávaniu a jeho nedostatkom na Slovensku. Chcem prispieť k zmene, nielen pracovne ale aj intenzívnou osobnou zaangažovanosťou.