Komlosi

Veronika Klindová

Kornel Komlosi

Operations Director, Hella Trencin

“Podporiť mladého lídra som sa rozhodol s viacerých dôvodov. Po prvé sa už dlho zaoberám vzdelávaním a systémom vzdelávania na Slovensku, kde je evidentné, že to nefunguje tak, ako by to malo alebo mohlo fungovať.
Po druhé si myslím, že to je veľmi dobrá platforma, kde sa instantne aj bez nejakej veľkej analýzy dá rýchlo začať pomáhať konkrétnym ľuďom k realizovaniu konkrétnych úloh.
A po tretie, dáva to možnosť získať čas a rozmýšľať nad tým, ako celému systému pomôcť ešte viac a pritom už niečo robiť.
Som otec 3 detí a veľmi mi záleží, aby nielen oni ale aj ďalší mladí ľudia dostali adekvátne vzdelanie, aby sme sa ako celá spoločnosť pohli v tomto smere dopredu a aby naše deti vyrastali a v budúcnosti žili medzi vzdelanými a slušnými ľuďmi. Pretože len vzdelanosťou môžme reálne čeliť tomu s čím sa naša spoločnosť teraz potýka ako napríklad nárast extrémizmu, populizmu, dezinformáciám a manipulácii.”