Konečná Veverková

Veronika Klindová

Ingrid Konečná Veverková

Hlavná kontrolórka - Brezno, lektorka a špecialistka na verejnú správu

Školstvo ma sprevádza celý život (asi ako každého). Z titulu svojho zamestnania som mala možnosť zistiť ako funguje vysoké školstvo a tiež regionálne školstvo. Toto poznanie bolo dostatočnou inšpiráciou angažovať sa pre zmenu školstva na Slovensku.