Kožárova

Veronika Klindová

Lenka Kožárova

Vedúca oddelenia Európskych záležitostí KSK

Školstvo je nepochybne hybným motorom spoločnosti. Ak chceme vidieť zmenu v spoločnosti potrebujeme začať práve na školách, preto som sa pred niekoľkými rokmi zapojila do programu TFS a moja skúsenosť ma v tomto pocite utvrdila.